6.640 συνδέσεις στο δίκτυο Φυσικού Αερίου προβλέπονται στην ΑΜΘ

120 χλμ. με 1398 συνδέσεις στην Αλεξανδρούπολη – 59,5 χλμ. με 756 συνδέσεις στην Ορεστιάδα

Το μήκος του δικτύου για την περιοχή  μας προβλέπεται στα 120 χιλιόμετρα. Συνολικά, στις 6 πόλεις της ΑΜΘ προβλέπεται να συνδεθούν 5358 οικιακοί, 1249 εμπορικοί και 33 βιομηχανικοί νέοι τελικοί πελάτες. 

Επενδύσεις επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου σε 43 πόλεις και νησιά ανά την Ελλάδα περιλαμβάνει το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου 2017 – 2021  που έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ). Η εταιρεία προβλέπεται να επενδύσει κοντά στα 180 εκ. ευρώ.

Συνολικά, στις 6 πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προβλέπεται να συνδεθούν 5358 οικιακοί, 1249 εμπορικοί και 33 βιομηχανικοί νέοι τελικοί πελάτες, με κατανάλωση 111.117MWh για τους οικιακούς, 116.308 MWh για τους εμπορικούς και 167.233 MWh για τους βιομηχανικούς. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 48.494.832 ευρώ.

Τα δίκτυα και οι συνδέσεις που προβλέπονται στις πόλεις της ΑΜΘ: 

Αλεξανδρούπολη, δίκτυο μήκους 120 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 1398 συνδέσεις

Ορεστιάδα, δίκτυο μήκους 59,5  χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 756 συνδέσεις

Κομοτηνή, δίκτυο μήκους 76 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 1636 συνδέσεις

Ξάνθη, δίκτυο μήκους 96 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 1195 συνδέσεις

Καβάλα, δίκτυο μήκους 26 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 512 συνδέσεις

Δράμα, δίκτυο μήκους 107 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 1143 συνδέσεις

Σημειώνεται πως η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη με πόρους από 3 πηγές:

    • Τη δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ που υπεγράφη πρόσφατα.
    • Ίδια κεφάλαια της ΔΕΔΑ (19,6 εκατ. ευρώ)
  • Την ένταξη των έργων στα περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ (74,4 εκατ. ευρώ).