5,6 εκ. € από την Περιφέρεια ΑΜΘ στους Δήμους Σουφλίου, Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας για έργα υδρεύσεων

Τη χρηματοδότηση πέντε έργων ύδρευσης στους Δήμους Σουφλίου, Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ενέκρινε  η Περιφέρεια ΑΜ-Θ με πόρους από το ΕΣΠΑ που ξεπερνούν συνολικά τα 5,6 εκ. €. Συγκεκριμένα:

Α. Δήμος Σουφλίου – 2,3 εκ. €

            Οι πόροι που διαθέτει η Περιφέρεια στο Δήμο Σουφλίου ξεπερνούν τα 2,3 εκ. €. 

Το έργο του Δήμου προβλέπει την αντικατάσταση των αγωγών του δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση της Ιτέας μέχρι τη νέα δεξαμενή του Τυχερού. Το νέο δίκτυο θα έχει συνολικό μήκος 17 χιλιομέτρων και θα περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα όργανα ελέγχου. 

Β. Δήμος Αλεξανδρούπολης – 255.700 €

Το έργο που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια στο Δήμο Αλεξανδρούπολης θα υλοποιηθεί από τη ΔΕΥΑΑ. Πρόκειται για την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας καθαρισμού του νερού στο δίκτυο ύδρευσης που τροφοδοτεί τους οικισμούς Αύρα, Κόμαρος και Πέραμα.

Γ. Δήμος Διδυμοτείχου – 1,5 εκ. €

Για το έργο του Δήμου Διδυμοτείχου η Περιφέρεια διαθέτει 1,5 εκ. € περίπου.

Με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας, ο Δήμος θα εγκαταστήσει στο δίκτυο ύδρευσής του ένα σύγχρονο σύστημα τηλεμετρίας για την ηλεκτρονική παρακολούθηση και ανίχνευση των διαρροών του δικτύου.

Δ. Δήμος Ορεστιάδας – 1,6 εκ. €

Στην Ορεστιάδα η Περιφέρεια χρηματοδοτεί δύο έργα της ΔΕΥΑΟ με 1,6 εκ. € περίπου.

Το πρώτο έργο χρηματοδοτείται με 880.000 € και αφορά στον εξοπλισμό της μονάδας επεξεργασίας νερού της πόλης της Ορεστιάδας με ένα σύστημα φίλτρων για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του νερού.

Για το δεύτερο έργο η Περιφέρεια διαθέτει 690.000 € για την αντικατάσταση του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Ελαίας με νέους αγωγούς μήκους 10,3 χιλιομέτρων και για την κατασκευή μιας νέας δεξαμενής νερού χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων.