5 νέες ειδικότητες στο Δ.Ι.Ε.Κ. Ορεστιάδας

Ανακοινώθηκαν από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. οι ειδικότητες που μπορούν να δηλώνουν οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2024- 2025, οι οποίοι υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.

Στη Σ.Α.Ε.Κ. Ορεστιάδας εγκρίθηκαν να λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
  2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ
  3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
  4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)
  5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2552021250 και 2552021251 και ώρες 14:00-18:00.