2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Συνδυασμένες Μεταφορές» στην Αλεξανδρούπολη

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με την υποστήριξη των Ερευνητικών Υποδομών ENIRISST και ENIRISST plus και την συμβολή του δικτύου ειδικών και εμπειρογνωμόνων στην ανάπτυξη και διαχείριση επενδύσεων στις υποδομές VIP4RIDE διοργανώνουν το 2ο Διεθνές Συνέδριο στις Συνδυασμένες μεταφορές με τίτλο «ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:  Καινοτομία στο σχεδιασμό, στη διοίκηση, στην επιχειρηματικότητα και την λήψη αποφάσεων», το οποίο θα πραγματοποιηθεί 14 και 15 Οκτωβρίου 2021, στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ-ΕΓΝΑΤΙΑ, στην Αλεξανδρούπολη.

Μέσα στη σημερινή οικονομική, κοινωνική και υγειονομική συγκυρία, τις ανακατατάξεις στο διεθνές εμπόριο, τις πιέσεις των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο για επενδύσεις σε υποδομές και τις ανάγκες για αλλαγές και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν οι εξελίξεις και οι τάσεις στην αγορά των μεταφορών, με έμφαση στις επιπτώσεις στον Τουρισμό, την Ενέργεια και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, προσδοκώντας να συνδεθεί το παραγόμενο έργο από τους ερευνητικούς φορείς με τις ανάγκες της αγοράς και της παραγωγής.

Η πρώτη μέρα του συνεδρίου, Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, θα γίνει δια ζώσης, στις συνεδριακές εγκαταστάσεις του ΑΣΤΗΡ-ΕΓΝΑΤΙΑ στην Αλεξανδρούπολη όπου, σε ειδική διάλεξη, η Υφυπουργός Τουρισμού κα Σοφία Ζαχαράκη θα αποτιμήσει τη φετινή τουριστική περίοδο και θα παρουσιάσει σχέδια και δράσεις για την επόμενη, αποτυπώνοντας στόχους και αποδίδοντας μηνύματα προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα. Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος θα παρουσιάσει το σχεδιασμό ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην επικράτεια και τις προοπτικές για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.

Οι δράσεις του συνεδρίου υποστηρίζονται ενεργά από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Εμπορικό Επιμελητήριο Έβρου, ενώ φέρουν την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Επίσης, υποστηρίζονται από τις επαγγελματικές ενώσεις: Σύνδεσμος Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Έβρου, Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης, Σύλλογος Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου. Επιστημονικός και Οργανωτικός Υπεύθυνος του Συνεδρίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. κ. Δημήτριος Δημητρίου.

Υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής (δωρεάν συμμετοχή) για το σύνολο των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, ενώσεων και επιμελητήριων από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λόγω του υβριδικού χαρακτήρα των εκδηλώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.