2,5 εκατομμύρια ευρώ για νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στα Νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Καβάλας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος, με αφορμή την απόφαση να χρηματοδοτηθεί με 2.585.500 ευρώ η προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας.

Ο κ. Μέτιος συναντήθηκε με τον Διοικητή του νοσοκομείου κ. Τάσο Καρασαββόγλου, ενώ παρόντες στη συνάντηση ήταν, από την πλευρά της Περιφέρειας, ο Αντιπεριφερειάρχης τουρισμού κ. Κώστας Αντωνιάδης και, από την πλευρά του νοσοκομείου, ο διευθυντής της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας, κ. Απόστολος Μανωλούδης, και ο υπεύθυνος του γραφείου ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κ. Αναστάσιος Κονδάκος.

Ο κ. Περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τον Διοικητή του νοσοκομείου για τη χρησιμότητα του νέου εξοπλισμού, ο οποίος θα καλύψει υπάρχουσες ανάγκες και θα δώσει ταυτόχρονα τη δυνατότητα για παροχή νέων ιατρικών υπηρεσιών.

Συζητήθηκαν επίσης πρόσθετες ανάγκες του νοσοκομείου σε εξοπλισμό, που θα καλυφθούν με την έκδοση νέας πρόσκλησης από την Περιφέρεια, καθώς και το σχέδιο της διοίκησης του νοσοκομείου για τη δημιουργία ενός κέντρου αποκατάστασης. Για το τελευταίο αυτό θέμα, ο κ. Περιφερειάρχης δήλωσε ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης της μελέτης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση από το ΕΠ της Περιφέρειας της προμήθειας νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, αυτή είναι ύψους 1.302.500 ευρώ και θα καλύψει ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, της Νευρολογικής και Αναισθησιολογικής Κλινικής καθώς και της μονάδας παραγωγής ιατρικού οξυγόνου.

Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει:

 • Δύο θερμοκοιτίδες.
 • Μία θερμοκοιτίδα ανοικτού/κλειστού τύπου.
 • Ένα νεογνικό αναπνευστήρα υψηλής συχνότητας.
 • Μία συσκευή διαθερμικής παρακολούθησης μερικής πίεσης Ο2 & CΟ2.
 • Ένα φορητό υπερηχοκαρδιογράφο νεογνών.
 • Ένα διακρανιακό υπερηχοτομογράφο δύο καναλιών.
 • Έναν πολυκάναλο ηλεκτροεγκεφαλογράφο.
 • Μία πλήρη μονάδα παραγωγής αερίου ιατρικού οξυγόνου.
 • Δέκα πλήρη αναισθησιολογικά συγκροτήματα.
 • Επτά βασικά αναισθησιολογικά συγκροτήματα.

 

 

Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Σε ό,τι αφορά στον εξοπλισμό του νοσοκομείου Καβάλας, αυτός θα είναι αξίας 1.283.000 ευρώ και θα περιλαμβάνει:

 • Δύο λαπαροσκοπικούς πύργους ULTRA HD/4Κ.
 • Ένα ψηφιακό ακτινολογικό  c-arm.
 • Ένα ψηφιακό ακτινολογικό σύστημα.
 • Δέκα συστήματα τεχνητού νεφρού αιμοδιήθησης αιμοδιαδιήθησης.
 • Έναν κεντρικό σταθμό με 8 monitors παρακολούθησης ζωτικών  παραμέτρων.
 • Ένα αυτόματο σύστημα ταχείας ταυτοποίησης μικροβίων και μυκήτων με τη μέθοδο σπεκτροφωτομετρίας μαζών.
 • Ένα σύστημα ενδοσκοπικού πύργου υψηλής ανάλυσης.
 • Ένα μηχάνημα υπερηχογραφίας καρδιολογικού.

 

Αποκατάσταση και διαμόρφωση του οικοπέδου Κρέη

Πριν την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο της Καβάλας, οι κ.κ. Μέτιος και Αντωνιάδης επισκέφθηκαν το οικόπεδο Κρέη στις Καμάρες, όπου η Περιφέρεια διαθέτει 301.084 ευρώ από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα προκειμένου να αποκατασταθεί η πύλη στο βορειοανατολικό τμήμα του τείχους και να διαμορφωθεί ο γύρω χώρος ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το έργο αυτό, το οποίο θα εκτελέσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, είναι το δεύτερο που αφορά στο ίδιο σημείο και που εντάσσεται στο ΕΠ της Περιφέρειας, μετά από εκείνο της αποκατάστασης δύο κτιρίων στην οδό Λάμπρου Κατσώνη από τον Δήμο Καβάλας.

Οι κ.κ. Μέτιος και Αντωνιάδης ενημερώθηκαν από τη μηχανικό κ. Ανυσία Σκιπετάρη για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν.