13 προσλήψεις στους ΤΟΕΒ Σουφλίου και Λαβάρων

Στην έγκριση πρόσληψης προσωπικού στους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων Σουφλίου και Λαβάρων, για συνολικά 13 άτομα που θα καλύψουν τις ανάγκες τους για το 2022, προχώρησε η Αποκεντρωμένη Μακεδονίας-Θράκης.

Σύμφωνα με τις δυο αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Ιωάννα Σάββα, έχουμε τις συγκεκριμένες εγκρίσεις:

“Εγκρίνουμε την πρόσληψη έξι (6) ατόμων στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Σουφλίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εύρυθμη λειτουργία του ομώνυμου Οργανισμού και την επιτυχή διεκπεραίωση της αρδευτικής περιόδου έτους 2022”.

“Εγκρίνουμε την πρόσληψη επτά (7) ατόμων στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Λαβάρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εύρυθμη λειτουργία του ομώνυμου Οργανισμού και την επιτυχή διεκπεραίωση της αρδευτικής περιόδου έτους 2022”