1,4 εκ. ευρώ από την Ε.Ε για την γραμμή Πυθίου – Ορμενίου

H Ε.Ε. επενδύει πάνω από 117 εκατ. ευρώ σε 39 βασικά έργα στον τομέα των μεταφορών, τα οποία θα συμβάλουν στην κατασκευή ελλιπών συνδέσεων σε ολόκληρη την ήπειρο, δίνοντας παράλληλα έμφαση σε βιώσιμους τρόπους μεταφοράς.

Στόχος όπως επισημαίνεται είναι τα έργα να μειώσουν τον θόρυβο που προκαλείται από τις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες, να αναπτύξουν και θα βελτιώσουν τις διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέσεις και να αναβαθμίσουν τις υποδομές ζωτικής σημασίας στους λιμένες.

Ένα από τα έργα που επελέγησαν για χρηματοδότηση από την Ένωση ύψους 1,4 εκατ. ευρώ είναι η σιδηροδρομική γραμμή Πυθίου-Ορμενίου στο βόρειο άκρο της Ελλάδας, η οποία συνδέει το Αιγαίο με τον Εύξεινο Πόντο.

Το έργο αυτό καλύπτει μελέτες μηχανικού για την αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής και για τη στρώση δεύτερης γραμμής. Η βελτίωση των εμπορευματικών μεταφορών με τη Βουλγαρία και την Τουρκία θα είναι το κύριο αναμενόμενο όφελος.