1.314 προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Νέα μεγάλη προκήρυξη για 1.314 θέσεις εποχικής απασχόλησης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ετοιμάζει το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η υπουργική απόφαση, η οποία φέρει την υπογραφή της αρμόδιας υπουργού, Λυδίας Κονιόρδου, έχει ήδη αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και έχει αποσταλεί τόσο στους φορείς εποπτείας του υπουργείου, όπου θα απορροφηθεί το προσωπικό, όσο και στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στο ΑΣΕΠ, τα οποία θα αναλάβουν να «τρέξουν» τον διαγωνισμό.

Οι θέσεις κατανέμονται σε πέντε ειδικότητες της τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ως εξής

*ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, 1.168 θέσεις.

*ΔΕ Νυκτοφυλάκων, 132 θέσεις.

*ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, επτά θέσεις.

*ΥΕ Εργατών, πέντε θέσεις, και

*ΤΕ Λογιστών, δύο θέσεις.

Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας επτά μηνών και θα ενισχύσουν τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και με διευρυμένο ωράριο εργασίας κατά την ερχόμενη τουριστική περίοδο. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις Προσωπικού Φύλαξης θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο στην ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ, ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Τα προσόντα

Όσο για τους υποψηφίους Λογιστές, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στα πτυχία που θα προκρίνουν την επιλογή περιλαμβάνονται τα εξής: πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας, ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ή Διαχείρισης Πληροφοριών, ή Διεθνούς Εμπορίου, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή Διοίκησης Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων, ή Διοίκησης και Διαχείρισης Εργων, ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων, ή Διοικητικής Τεχνολογίας, ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών, ή Λογιστικής, ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών, ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων, ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, ή Τουριστικών Επιχειρήσεων, ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων, ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής, ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών-Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ, ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΠΣΕ ΤΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ, ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Εξάλλου, όπως αναφέρει η απόφαση, η πρόσληψη του προσωπικού στις υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Για το Προσωπικό Φύλαξης και το Προσωπικό Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Εξάλλου, εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Προϊσταμένων για την αυστηρή τήρηση των νομίμων διαδικασιών, καθώς επίσης και των κριτηρίων πρόσληψης, σύμφωνα με τα υποδείγματα που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, www.asep.gr.