Υπογράφηκε η ΚΥΑ για την επιδότηση 12% στις επιχειρήσεις της Θράκης

Το δρόμο προς το Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχει πάρει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους 12% στις επιχειρήσεις της Θράκης, που υπέγραψαν εντός της εβδομάδας οι δύο συναρμόδιοι Υπουργοί κ. Χρήστος Σταϊκούρας και κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Με την απόφαση ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία μέσω της οποίας θα γίνεται η καταβολή των απαιτήσεων στις δικαιούχους επιχειρήσεις από την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους 12% βάσει του άρθρου 87 του Νόμου 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 79 του νόμου 4916/2022.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ο δικαιούχος θα υποβάλλει την σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ2) η οποία μετά από έλεγχο εκδίδει την εγκριτική απόφαση αναγνώρισης των ανεξόφλητων απαιτήσεων. Ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης η δικαιούχος επιχείρηση υποβάλλει την σχετική αίτησή της ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα που δημιουργείται «myBusinessSupport – Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίων».

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ η ισόποση μείωση της απαίτησης που έχει η επιχείρηση (συμψηφισμός) αφορά μη ρυθμισμένες οφειλές της που είναι κατά σειρά: α) από φόρο εισοδήματος, β) από ΦΠΑ, γ) από ΕΝΦΙΑ, δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4174/2013. Η ΑΑΔΕ μετά από τον ηλεκτρονικό έλεγχο διαβιβάζει στο ΚΕΑΟ τα σχετικά στοιχεία και αυτό εντός 48 ωρών επεξεργάζεται τα στοιχεία και αποσβαίνει τις εκπιπτόμενες οφειλές, ενώ μπορεί να εκδοθεί και να χορηγηθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Η απώλεια των εσόδων που προκαλείται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λόγω της απόσβεσης καταβάλλεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με την ΚΥΑ αναμένεται να δοθεί οριστική και άμεση λύση στο πρόβλημα της καταβολής των απαιτήσεων των δικαιούχων επιχειρήσεων της Θράκης.