Ξεκίνησε η διαδικασία για τον αναδασμό σε χωριά της Ορεστιάδας

Υλοποιείται με καθυστέρηση πολλών ετών ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση και η διαδικασία για τον αναδασμό στα Αμπελάκια Ορεστιάδας, καθώς και άλλων χωριών της από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου, που θα αναλάβει την υλοποίηση της μελέτης αναδασμού στο χωριό Αμπελάκια του δήμου Ορεστιάδας, με συνολική αμοιβή 1.110.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Όπως αναφέρει η απόφαση:
«Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.110.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), CPV 71222200-2 [Υπηρεσίες χαρτογράφησης αγροτικών περιοχών]

Λήξη υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στη διαδικτυακή Πύλη ΕΣΗΔΗΣ: 03/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Μόλις ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και επιλεγεί ο ανάδοχος, θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ και θα υπογραφεί η σύμβαση. Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων προβλεπόμενων διαδικασιών, η εταιρεία που θα επιλεγεί, θα ξεκινήσει αμέσως δουλειά, υλοποιώντας σύμφωνα με τα στάδια που προβλέπονται τον αναδασμό στα Αμπελάκια Ορεστιάδας.

Η διαδικασία περιλαμβάνει και τα χωριά Παταγή και Αμπελάκια συνολικής έκτασης 34.000 στρεμάτων. Οι προσφορές λήγουν τη Δευτέρα 3 Ιουνίου και έπειτα ξεκινά η διαδικάσια, μια διαδικασία πολύ δύσκολη λόγω των δασικών εκτάσεων και των ρεμάτων που συμπεριλαβάνονται στον αναδασμό αλλά όχι στην ήδη υπάρχουσα χαρτογράφηση.

Έπειτα θα ακολουθήσουν οι αναδασμοί του Διδυμοτείχου, που αφορούν τα χωριά Ισάακιο και Ασπρονέρι καθώς και άλλες περιοχές.