Την πρόσληψη 950 συνοριοφυλάκων ενέκρινε το ΣτΕ

«Πράσινο φως» από το Συμβούλιο της Επικράτειας για την πρόσληψη 950 συνοριοφυλάκων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου προκειμένου να συμβάλλουν στην ενίσχυση των κρατικών αεροδρομίων, στη φύλαξη των κέντρων κράτησης αλλοδαπών και τη συνοριακή φύλαξη.

Η πλήρωση των 950 θέσεων είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ενίσχυσης της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού, με τον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασία του Πολίτη να αγγίζει τα 27.823.000 ευρώ ετησίως.