Θα υπολειτουργούν την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου οι υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Π.Ε. Έβρου ενημερώνει ότι με Απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5, καθώς και το άρθρο 7 παρ.2 των Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου και Αορίστου χρόνου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών προβλέπεται ότι: «Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χορηγεί ……μία (1) ημέρα άδεια τον χρόνο σε όλους τους εργαζόμενους, που είναι μέλη του οικείου Συλλόγου για την πραγματοποίηση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης», υπάρχει η πιθανότητα, ανάλογα με τη συμμετοχή των υπαλλήλων στη διαδικασία, να υπολειτουργούν ή να μη λειτουργήσουν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου συνολικά.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να μην προγραμματίσουν τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου κατά την ημέρα αυτή, ή τουλάχιστον να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να ενημερωθούν αν μπορούν να εξυπηρετηθούν.