Από 1η Δεκεμβρίου η υποβολής δηλώσεων εφαρμογής Δάσωσης Γεωργικών Γαιών

Στο χρονικό διάστημα από 1ης έως 31 Δεκεμβρίου, τα Δασαρχεία θα δέχονται την υποβολή δηλώσεων εφαρμογής στο πλαίσιο των Κανονισμών Δάσωσης Γεωργικών Γαιών, για το διαχειριστικό έτος 2019. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των Δασαρχείων Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης, «βάση της 2ης τροποποίησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας τμήμα βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος, οι δηλώσεις […]