Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής στήριξης στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Τηλεφωνική γραμμή ψυχολο-γικής στήριξης πολιτών του βορείου Έβρου, στη διαχεί-ριση θεμάτων που προκαλεί ο εγκλεισμός λόγω κορωνοϊού, εγκαινίασε από την περασμένη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου, το νοσοκομείο Διδυμοτείχου.