Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας: Εγκρίθηκαν προσλήψεις 11 ατόμων για πυροπροστασία

Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας η πρόσληψη εννέα (9) ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας) και δύο (2) ΔΕ οδηγών (πυροπροστασίας), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας, τετράμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο κ. Καραγιάννης από τη θέση του τόνισε πώς η περίοδος πρόσληψης θα είναι από την 1η […]

Από 150 έως 500 ευρώ τα πρόστιμα στους παραβάτες για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Έβρου, έχοντας ως στόχο την εξάλειψη των κινδύνων πυρκαγιάς για ξένες περιουσίες και κυρίως για την προστασία της ανθρώπινης ζωής , τη μείωση του αριθμού εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου και τον περιορισμό των καμένων εκτάσεων, ανακοινώνει ότι από 11 Ιουνίου 2020 δημοσιεύτηκε και […]