Πρόγραμμα «κατ’ οίκον παρακολούθηση λεχωίδων και νεογνών» από το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας

Σας ενημερώνουμε ότι, μέσα στο πλαίσιο της  Προληπτικής Ιατρικής και αναβάθμισης παροχής υπηρεσιών υγείας του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας, δίδεται η δυνατότητα, σε νέες μητέρες, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «κατ’ οίκον παρακολούθηση λεχωίδων και νεογνών».   Αυτό περιλαμβάνει κατ’ οίκον επίσκεψη εξειδικευμένης Μαίας, η οποία θα στηρίξει και θα εκπαιδεύσει την μητέρα στον Μητρικό Θηλασμό, έλεγχο […]

Υψηλού βαθμού η παραγωγικότητα στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας

Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας Χρήστος Παπαθανάκης, συνεχίζοντας την πρακτική της δημοσιοποίησης των επίσημων στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την δραστηριότητα όλων των τμημάτων του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας, προέβη στη δημοσιοποίηση των συνολικών στατιστικών στοιχείων του έτους 2019. Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάκη, από τα στοιχεία αυτά «προκύπτει η σαφής και μη αμφισβητήσιμη υψηλού βαθμού […]