Καλούνται οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι του δήμου Ορεστιάδας να καταθέσουν αίτηση επιχορήγησης έως τις 21 Φεβρουαρίου

Ο Δήμος Ορεστιάδας καλεί τους Συλλόγους (Πολιτιστικούς και Αθλητικούς), που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του, να καταθέσουν αίτηση με συνημμένο το σχέδιο δράσης, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την επιχορήγηση τους για το έτος 2020.