62.250 ευρώ στο δήμο Ορεστιάδας ως «Ανταποδοτικό» τέλος για τη φιλοξενία προσφυγικών δομών

Το ποσό των 9.491.400 ευρώ εκταμιεύει άμεσα η κυβέρνηση και το προσφέρει ως «ανταποδοτικό» τέλος στους δήμους της χώρας οι οποίοι κατά το 2019 φιλοξένησαν μετανάστες και πρόσφυγες σε ανάλογες δομές.