Φοιτητικό επίδομα: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 2000 ευρώ

Η δημοσίευση στο ΦΕΚ οριστικοποίησε την αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος που εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Με το εν λόγω ΦΕΚ για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, τροποποιείται η ισχύουσα απόφαση του 2017 και προστίθενται νέες διατάξεις. Σε ό,τι αφορά την αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος κατά 50%, στο άρθρο 1 επισημαίνεται […]