Διήμερη απεργία εργαζομένων στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης

Συμμετέχει και το ΚΥΤ Φυλακίου Το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων Γενικής Γραμματείας Υποδοχής (Σ.Ε.ΣΥ.Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κηρύσσει 2ήμερη απεργία σε όλες τις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές και Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και στις κεντρικές Διευθύνσεις της επικράτειας την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023. Προσληφθήκαμε ως Διοικητικό Προσωπικό, αλλά και Προσωπικό […]