Θα υπολειτουργούν την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου οι υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Π.Ε. Έβρου ενημερώνει ότι με Απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5, καθώς και το άρθρο 7 παρ.2 των Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού […]