Συστάθηκε η Επιτροπή για την κατάρτιση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τον Έβρο

Εκτός της Επιτροπής το Τμήμα Δασολογίας του ΔΠΘ με έδρα την Ορεστιάδα παρά τη ρητή προφορική δέσμευση κυβερνητικών στελεχών επί αξιοποίησης συγκεκριμένων προσώπων της Σχολής Συστάθηκε η Επιτροπή για την κατάρτιση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τον Έβρο από την οποία απουσιάζει εντελώς το Τμήμα Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) το οποίο – εκ θέσεως […]