Συμμετοχή του Δημάρχου Ορεστιάδας στην ετήσια σύνοδο του δικτύου Βαλκανικών πόλεων Β40 που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα

Ο Δήμος Ορεστιάδας συμμετείχε στην ετήσια σύνοδο Δημάρχων του δικτύου Βαλκανικών πόλεων Β40, που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα. Στην σύνοδο αυτή έγινε και η επίσημη ένταξή του στο εν λόγω δίκτυο. Το δίκτυο Βαλκανικών πόλεων Β40, είναι μια Διαβαλκανική συνεργασία πόλεων με σκοπό την σύμπραξη σε θέματα πολιτισμού, παιδείας, τεχνολογίας, βιώσιμης ανάπτυξης, κλιματικής κρίσης και απορρόφησης […]