Το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων στο καινοτόμο πρόγραμμα του “Tale of X Cities”

Το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων σε συνεργασία με το Tale of X Cities συμμετέχει σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα δημιουργίας κοινότητας, δικτύου πολιτών – φορέων – πόλεων και τοπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα στην περιοχή μας υλοποείται από τον Σεπτέμβριο ως και τον Δεκέμβριο του 2023 δράσεις που εντάσσονται στο ”Τζερνομιάνο – Τσιρμέν – Ορμένιο”. Η εκπαιδευτική δράση θα υλοποιηθεί με μια σειρά διαδικτυακών εργαστηριών στα οποία θα […]