Έναρξη εγγραφών για εισαγωγή στη Δημόσια Σχολή Ανωτέρας Επαγγελματικής Κατάρτισης του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Η Δημόσια Σχολή Ανωτέρας Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης (Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων: Επίπεδο 5), ανακοινώνει τη λειτουργία της Ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής, Γενικής Νοσηλείας (Α΄ & Γ΄ εξάμηνο με κατάταξη) για την εκπαιδευτική περίοδο 2024-2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Γ6α/Γ.Π. 18290 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ2591/Β’/01-05-2024). ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ