Μετονομασία του ΔΙΕΚ νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης σε Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης σας ενημερώνει ότι το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης μετονομάζεται σε Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ. Σ.Α.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 5082/2024 (ΦΕΚ 9/τεύχος Α΄/19-01-2024) «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος ΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις». Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση […]