Το σχέδιο ετοιμότητας «Μπλε Κωδικός» μπαίνει σε εφαρμογή στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας του, ολοκλήρωσε τη διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του, στο Σχέδιο δράσης αντιμετώπισης καρδιοαναπνευστικής ανακοπής ασθενούς, επισκέπτη, εργαζομένου, στο χώρο του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης «Μπλε Κωδικός». Το Σχέδιο Ετοιμότητας «Μπλε Κωδικός», συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ακολουθώντας τις οδηγίες του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ), ώστε σε περίπτωση Καρδιοαναπνευστικής Ανακοπής ασθενούς, επισκέπτη ή […]