Διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Ορεστιάδας

Ο Δήμος μας, σας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στη: «Διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου μας» Ο Δήμος μας, ξεκίνησε τις διαδικασίες εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς του, για την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών στον κοινόχρηστο χώρο για την ασφαλή, άνετη και απρόσκοπτη πεζή μετακίνηση όλων, εναρμονιζόμενος με τις κατευθύνσεις […]