Εθελοντική αιμοδοσία από εργαζόμενους στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Έβρου

Σε εθελοντική αιμοδοσία προχώρησε χθες Σάββατο 15 Ιανουαρίου, η ομάδα εθελοντών αιμοδοτών τού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Έβρου στο νομαρχείο όπου βρισκόταν η κινητή μονάδα αιμοληψίας. Μια πράξη άξια επαίνου, αφού οι ανάγκες για συλλογή αίματος είναι μεγάλες το τελευταία διάστημα. “Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί για τους εργαζόμενους τού συνεταιρισμού βασική ιδεολογία. Συνεχίζουμε δυναμικά!!” αναφέρει ο […]