Αλεξανδρούπολη: Ημερίδα του ΓΕΩΤΕΕ με θέμα «Δασικές Πυρκαγιές. Συμπεράσματα και Κατευθύνσεις για την περίπτωση του Έβρου»

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει στην Αλεξανδρούπολη την ημερίδα “Δασικές Πυρκαγιές. Συμπεράσματα & Κατευθύνσεις. Η περίπτωση του Έβρου” Οι δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας θεωρούνται ένα από τα σοβαρότερα και περιπλοκότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η συντεταγμένη Πολιτεία, εξαιτίας των δυσκολιών αντιμετώπισής τους και των μεγάλων επιπτώσεων τόσο στο φυσικό, όσο και στο κοινωνικό […]