Επιμελητήριο Έβρου: Aναγκαιότητα η συμμόρφωση των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Το Επιμελητήριο Έβρου, μετά από τις πρόσφατες βεβαιωμένες παραβάσεις που καταγράφηκαν σε  επιχειρήσεις της Π.Ε. Έβρου, αναφορικά με παραλείψεις των υποχρεώσεων τήρησης του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, επισημαίνει την αναγκαιότητα της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις του ειδικού αυτού Μητρώου. Ειδικότερα με τον ν.4557/ 2018 ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο η οδηγία 2015/ 849, η οποία […]