Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

Το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης Την Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκαν στην Ξάνθη οι εκλογές της Ομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2621/98. Η σύνθεση του νέου […]