Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συνεδριάζει την Τρίτη 28 Μάϊου 2024 και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας με 9 θέματα ημερήσιας διάταξης. Αναλυτικά η πρόσκληση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση,που θα γίνει στις 28.05.2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, […]