Διαμαρτυρία του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Με την παρούσα ο Εμπορικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για την εγκαθίδρυση του νέου τρόπου φορολόγησης με τεκμαρτό ελάχιστο εισόδημα το οποίο εκμηδενίζει την όποια προσπάθεια καλλιέργειας αισθήματος φορολογικής συνείδησης στους πολίτες, καθιστώντας το φορολογικό μας πλαίσιο αναχρονιστικό και συνάμα πολλαπλώς στρεβλό. Ο νέος τύπος «κεφαλικού» φόρου έρχεται να προστεθεί στις συνεχόμενες […]