Διαβούλευση για τη νέα Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Ορεστιάδας

Ο Δήμος Ορεστιάδας σας ενημερώνει πως έχει εκκινήσει την εκπόνηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Ορεστιάδας και σας προσκαλεί σε διαβούλευση με την Ομάδα Εργασίας, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Νέας Ορεστιάδας (αρχή Κωνσταντινουπόλεως) την Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 και ώρα 18:00. Βασικός σκοπός της διαβούλευσης είναι αφενός η ενημέρωση των φορέων […]