ΔΠΘ: Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική ανάλυση με χρήση ανοικτού λογισμικού»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) διοργανώνει για δεύτερη φορά (β΄ κύκλος) το εκπαιδευτικό / επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική ανάλυση με χρήση ανοικτού λογισμικού» από 19/02/2024 έως 09/06/2024 με Επιστημονικό και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον Δρ. Επαμεινώνδα Διαμαντόπουλο, Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος ΗΜ/ΜΥ του Δ.Π.Θ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές ή […]