53 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδωνστο Δήμο Ορεστιάδας

Ο Δήμος Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορεστιάδας, κατά το Διδακτικό έτος 2022-2023. Πρόκειται να προσληφθούν 24 άτομα πλήρους απασχόλησης και 29 άτομα μερικής απασχόλησης (4 ώρες) με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να […]