Ορκίζονται κανονικά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με Οφειλές

Προς ψήφιση η Ειδική Νομοθετική Ρύθμιση Το θέμα των οφειλών των δημοτικών συμβούλων που επρόκειτο να ορκιστούν στη νέα αυτοδιοικητική θητεία, και χρωστούσαν χρήματα στους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Η κυβέρνηση εισάγει νέα νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, με την οποία επιτρέπει στους οφειλέτες να ορκιστούν και να αναλάβουν κανονικά τα καθήκοντα τους. […]