Συνάντηση για να προχωρήσει στην πράξη το Υδατοδρόμιο στη Σαμοθράκη

Συνάντηση ενημέρωσης και συνεργασίας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης με τον πρόεδρο της “Αναπτυξιακής Α.Ε.” κ. Νίκο Κοζάρη και τον εκπρόσωπο της Εταιρείας “Ελληνικά Υδατοδρόμια” κ. Μανώλη Αποστολάκη. Παρούσα στη σύσκεψη, από την πλευρά της Περιφέρειας, ήταν η κυρία Παπαδοπούλου Ελένη. Στη συνάντηση αναλύθηκε ο σχεδιασμός της Περιφέρειας ΑΜΘ για τη «χάραξη» διαδρόμου από-προσθαλάσσωσης , ο […]