Παραμένει στη γραμμή Σαμοθράκη Αλεξανδρούπολη η Zante Ferries με το “Αδαμάντιος Κοραής”

Η εταιρεία Zante Ferries, θα συνεχίσει να εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή γραμμή Σαμοθράκη – Αλεξανδρούπολη και το 2024. Η εταιρεία, ήταν άλλωστε η μοναδική που υπέβαλε προσφορά για την συγκεκριμένη, επιδοτούμενη από το κράτος ακτοπλοϊκή γραμμή. Συγκεκριμένα στις 22 Δεκεμβρίου, υπογράφηκε η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη και […]