Παρατείνεται η δράση για τη «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» σε περιοχές του νοτίου και βορείου τμήματος του ποταμού Έβρου

Εντός του πρώτου τετραμήνου του έτους 2024, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση μιας νέας Πρόσκλησης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022 διετούς διάρκειας δεσμεύσεων, καθώς και στην ετήσια παράταση της 2ης και 3ης πρόσκλησης. Οι αιτήσεις […]