«Προσωπικός Αριθμός Πολίτη: Από πότε τίθεται σε εφαρμογή- Πώς θα χρησιμοποιείται

Υπενθυμίζεται ότι, ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη, αποτελεί το ΑΦΜ και επιπλέον τρία ψηφία, ένα γράμμα και δύο αριθμούς και με αυτόν θα πραγματοποιούνται στο εξής όλες οι συναλλαγές με το Δημόσιο Μέσα στο επόμενο διάστημα θα λειτουργήσει ο «Προσωπικός Αριθμός» ,που θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας.  Ειδικότερα, αφού το Ε΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε νόμιμο το […]