Προσλήψεις 47 ατόμων για την παιδική κατασκήνωση Μάκρης – Οι ειδικότητες

Την πρόσληψη προσωπικού σαράντα εφτά (47) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι δύο (2) μήνες, για την λειτουργία της Κατασκήνωσης Μάκρης έτους 2023, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξανδρούπολης. Aκολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις ειδικότητες: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. ΚΥΑ 39272/12-4-2023 (ΦΕΚ 2488/Β’/18-4-2023) «Ανάθεση οργάνωσης […]