31 μόνιμες θέσεις στο ΚΥΤ Φυλάκιο- Μέχρι τις 28 Μαρτίου οι αιτήσεις

Εκδόθηκε η προκήρυξη 2Κ/2022 διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 8/23.02.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Όσον αφορά το ΚΥΤ Φυλακίου, υπενθυμίζεται ότι θα προσληφθούν 28 άτομα με κριτήριο εντοπιότητας συν 3 άτομα ειδικών κοινωνικών κριτηρίων […]

Προκήρυξη για 800 θέσεις εργασίας στην ΕΛΑΣ με το σύστημα Πανελληνίων 2022

Η Ελληνική Αστυνομία προκηρύσσει Διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελληνίων 2022. Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε επτακοσίους τριάντα (730) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε εβδομήντα […]