Το νέο Δ.Σ. της ΑΔΕΔΥ Έβρου – Συνεχίζει στην προεδρία ο Παναγιώτης Τσιρτσής

Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στο Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Νομού Έβρου (Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Έβρου) στις 26 Νοεμβρίου 2022, για την ανάδειξη Εκτελεστικής Γραμματείας και Ελεγκτικής Επιτροπής για 3ετή θητεία, η Εκτελεστική Γραμματεία συγκροτήθηκε ομόφωνα σε Σώμα κατά την 1η συνεδρίασή της την 1 Δεκεμβρίου 2022 με την παρακάτω σύνθεση: Πρόεδρος: Τσίρτσης Παναγιώτης (ΔΑΚΕ)Αναπληρωτής Πρόεδρος: […]