Συνεργασία Δήμων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου για την ιστορική και πολιτιστική προβολή της περιοχής

Στη σύσταση εξαμελούς επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από έναν αιρετό και έναν πολίτη από κάθε δήμο, προχωρούν οι δήμοι Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου, με σκοπό την καταγραφή, ανάδειξη και προβολή των ιστορικών πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής του βορείου και κεντρικού Έβρου. Τα μέλη της θα διαμορφώσουν ένα κοινό πλαίσιο ενεργειών και δράσεων, […]