Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων, Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 στην Αλεξανδρούπολη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων που έχει θεσπιστεί να τιμάται την 3η Κυριακή κάθε Νοεμβρίου, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στην εκστρατεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το νέο παγκόσμιο  πλάνο δράσης  2021-2030 για την μείωση των τροχαίων συγκρούσεων, με την ενημέρωση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση […]