Πολύ σοβαρές οι σωρευτικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων της Θράκης σε είδη και οικοτόπους

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εκτιμήθηκαν σωρευτικά οι επιπτώσεις των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της Θράκης σε είδη και οικοτόπους μέσω προγράμματος που υλοποίησε η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης (ΕΠΒΘ). Ένα σημαντικό εφόδιο προστίθεται στη φαρέτρα όσων εμπλέκονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και την εκτίμηση των επιπτώσεων των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). […]