“Μάρτιος μήνας αγάπης”: Καλάθια προσφοράς και στήριξης στα σχολεία της Αλεξανδρούπολης

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υλοποιούν τη δράση «Μάρτιος μήνας Αγάπης». Στο πλαίσιο της δράσης αυτής ενημερώνουν τους μικρούς και τους μεγάλους μαθητές/τριες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και την αξία της δικής τους συμβολής. Τοποθετούν καλάθια αγάπης για μια εβδομάδα στοχεύοντας αφενός στην ενεργοποίηση του αισθήματος αλληλεγγύης υπό το πρίσμα […]