Σαμοθράκης: 940.000 ευρώ για προμήθεια κινητού εξοπλισμού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Με την 3442/29-032023 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 η πράξη με τίτλο Ενίσχυση δράσεων διακριτής συλλογής με προμήθεια κινητού εξοπλισμού στο Δήμου Σαμοθράκης συνολικού προϋπολογισμού 939.957,20€ Η πράξη περιλαμβάνει: α) προμήθεια εξοπλισμού: απορριμματοφόρο όχημα, δημιουργία γωνιών […]